EUC Syd: 30 unge og en god ide skaber grønt lysprojekt

Der klattes ikke med ressourcerne, når EUC Syd skal have nyt lys. Gamle armaturer ombygges til moderne lyskilder af elektrikerlærlinge.
Klimakrisen og FNs Verdensmål er ikke bare noget, man snakker om på EUC Syd. Her tæller konkret handling for Klaus Viggo Jørgensen og lærlingene, der er med i projektet.
Klimakrisen og FNs Verdensmål er ikke bare noget, man snakker om på EUC Syd. Her tæller konkret handling for Klaus Viggo Jørgensen og lærlingene, der er med i projektet.

Det forpligter at være en af frontløberne i en ambitiøs grøn kommune, som EUC Syd er en del af.

Uddannelsesinstitutionen ønsker at være foregangssted for gode løsninger, og så dur unødvendigt ressourcespild ikke.

Det var synd og skam, hvis ikke noget af det kunne genbruges. Så det var oppe og vende på forskellige måder, hvordan det kunne gøres. Her var Dansk Lyskilde en god og aktiv medspiller.

Klaus Viggo Jørgensen

Man skal gå et ekstra skridt, når lyset skal skiftes til moderne LED, der jo i sig selv er en klog klimaløsning. Sønderborg skal være CO2-neutral allerede om 8 år, så der er ingen tid til slendrian og løsninger, hvor man ikke medtænker den grønne agenda.

2.000 lyskilder fordelt på otte forskellige længder lysrør, hængependler, PL-rør, 60×60 moduler og indbygnings-downlights skulle skiftes. I 2011 blev en stor del af skolen renoveret og udbygget. Det var en stor fordel at have tegningerne og armaturlisterne fra dengang, når nu hele den del skulle over på tidssvarende LED for at nedbringe elregningen og CO2-udslippet.

”Det var synd og skam, hvis ikke noget af det kunne genbruges. Så det var oppe og vende på forskellige måder, hvordan det kunne gøres. Her var Dansk Lyskilde en god og aktiv medspiller,” konstaterer Klaus Viggo Jørgensen, bygningsforvalter på EUC Syd.

Flere leverandører var med i opløbet, men de spillede bl.a. ind med nye armaturer. Det gav ikke mening for EUC Syd, da ressourcespild ikke er i tråd med Sønderborgs ”Project Zero”.

Uddannelse af morgendagens fagfolk

Klaus Viggo Jørgensen er forvalter i skolen Bygningstjeneste med 4,5 mand og et par praktikanter, der passer EUC Syds 30.000 kvadratmeter under tag i Sønderborg. 

”I samarbejde med Praktikcentrets instruktører og skolens El-installatør, er vi både kunden og vejlederen for de unge mennesker. Vi er ansvarlige for, og kontrollerer, at arbejdet gøres ordentligt og dokumenterer at kvaliteten er i henhold til gældende love og standarder. Vi skal gå foran og lede vejen, når vi uddanner morgendagens fagfolk. Og vi går langt for at gå i den rigtige retning.”

30 elektrikerlærlinge er i skolepraktik og har været involveret i projektet. Og omtanken for klimaet og omgivelserne i Project Zero skal de have med ud fra skolen.

2.000 lyskilder og armaturer skiftes på EUC Syd i Sønderborg i denne fase. Men det er kun begyndelsen.
2.000 lyskilder og armaturer skiftes på EUC Syd i Sønderborg i denne fase. Men det er kun begyndelsen.

Ekstra indsats for gode løsninger 

Intentionen med genbrug var klar, men det krævede i flere omgange en ekstra indsats at få det til at virke i praksis. Nogle af armaturerne skulle ombygges for at kunne virke med de moderne lyskilder. Men løsningerne blev fundet.

Michael Johnsen
Vil du vide mere?

Ring til Michael
Tlf. 6091 0112

De enkelte armaturer blev vurderet undervejs. De skulle naturligvis være i forsvarlig stand i forhold til anvendelse og sikkerhed. Derfor blev ca. 500 armaturer udskiftet i stedet for den planlagte renovering.

”Dansk Lyskilde var proaktiv og kom hurtigt med forslag til en ny forsvarlig løsning.”

De 500 lyskilder tog Dansk Lyskilde retur og hjalp med at finde et nyt, passende armatur og en løsning, hvor de nye armaturer kunne sidde med de gamle som inddækning, så der ikke skulle skæres nye huller i lofterne.

”Det er en super løsning. Vi beholder bygningens oprindelige udtryk. Passer på ikke pille ved arkitekternes værk. Det gælder både på lyseffekten og lysets fald. Samtidig skal det fungere æstetisk. Vi skal forsøge at holde os tro mod det udtryk, der oprindeligt blev valgt,” siger Klaus Viggo Jørgensen.

De sidste downlights kommer i marts, og så kommer det lidt an på corona-situationen, hvornår de kan komme op.

Euc syd downlights
Genbrug af de gamle downlights var en god plan. Men plastikken på de kun 8 år gamle armaturer var så mør, at de knækkede.

God bundlinje

”Skolen er aktiv 8.00-15.30. Det er jo de lyse timer. Så det påvirker i høj grad tilbagebetalingstiden på lysprojekter. Vi prioriterer vores energiprojekter efter flere faktorer. Eksempelvis tilbagebetalingstid, eksisterende bygningsdeles stand, arbejdsmiljø med mere. Netop dette projekt, udmærker sig ved at være i front på alle disse parametre,” konstaterer Klaus Viggo Jørgensen.

Tilbagebetalingstiden på de enkelte delprojekter svinger fra 1,4 til 5,2 år. Men samlet når projektet i mål på knap 3 år.

På den gode side tæller også, at det har været et lærerigt projekt for elektrikerlærlingene. Et af mange under uddannelsen, der klæder dem på til svendebrevet.

Euc-Syd-LED-Downlights
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Men der bruges under en femtedel af strømmen på det nærmeste af de to spots. Fra 52 watt til 10 watt. Den besparelse kan mærkes.

Flere projekter på vej

Klaus Viggo Jørgensen og hans kolleger er godt på vej med at planlægge de næste store projekter, der både involverer EUC Syds skoler i Aabenraa, Tønder og Haderslev og også skolehjemmet.

Hvor skolerne jo mest bruger lys i dagtimerne, så er skolehjemmet en helt anden historie. Der er lys på døgnet rundt og beboerne er ikke altid de bedste til vippe kontakten over på sluk. Det giver en helt anderledes beregning på tilbagebetalingstiden på projektet.

 

Sønderborg går i nul i 2029

Det ambitiøse klimaprojekt ”Project Zero” blev sat i søen i 2007. Sønderborg skal ramme med et rundt nul på klimaregnskabet allerede i år 2029. Projektet er et samarbejde mellem offentlige og private aktører, og blandt andet fonden bag Danfoss har været med til at finansiere aktiviteterne.Aktuelt er formanden for bestyrelsen af Project Zero A/S vicedirektør Hans Lehmann fra EUC Syd.
Læs mere på https://www.projectzero.dk

Søg i produkter og viden om lys