Hvad er lumen?

Lumen er en måleenhed for den samlede mængde synligt lys, der kommer ud af en lyskilde. Bliv klogere på, hvad svarer lumen til watt.
Lumen (lm) er en standard måleenhed for den samlede mængde lys
Lumen (lm) er en standard måleenhed for den samlede mængde lys, der kommer ud af en lyskilde – en pære, en lampe eller et armatur.

Lumen kaldes også lysstrøm, forkortes lm og betegnes med det græske bogstav Φ (fi). Lysstrøm er et udtryk for de bølgelængder af lys, som det menneskelige øje kan opfatte. 

Bølgelængder over og under synligt lys kaldes infrarødt (IR) og ultraviolet (UV) lys. 

Bemærk at lysstrømmen fra en lyskilde vil normalt reduceres over tid. Det kaldes for lysstrømsnedgang.

Lumen og lux forveksles nogen gange med hinanden. Lux er belysningsstyrke, et udtryk for lysstrøm pr. flade (lm/m2). Se også hvad er lux.

Hvad svarer lumen til watt?

Som følge af udfasningen af glødepæren, fremsatte EU en række krav i EU direktiv 244/2009. Af tabel 6 fremgår det, hvor meget lys en LED pære skal have for at være sidestillet med en traditionel elpære. 

Lumen skala tabel 6 eu direktiv 244 2009
Lumen skala - tabel 6 fra EU direktiv 244/2009 omkring udfasning af glødelamper

På emballagen af en LED lyskilde, er lysstrømmen omregnet til watt i forhold til ovenstående skala – altid med en gammeldags glødelampe som reference.

LED lyskildens faktiske watt forbrug er lavt, typisk omkring 7 til 10 watt for 806 lm. Find en samling ofte stillede spørgsmål om lysstrøm:

3w LED svarer til en 25 watt elpære

4w LED svarer som oftest til 40 watt

For LED svarer 470 lm til en gammeldags 40 watt elpære.

Det svarer til en gammeldags 60 watt elpære. 

806 lm erstatter en 60 watt glødelampe

Som oftest er en 10w LED en erstatning for 60 watt. Med tiden vil LED pærerne dog bruge mindre watt

15w led har omkring 1500 lm, hvorimod en 15w glødepære har 90 lm

Hvor meget lys?

Hvor mange lumen du har brug for, kommer helt og holdent an på, hvor og til hvad du skal bruge lyset. Er det til hjemmet eller til arbejdspladsen? Gælder det sidstnævnte, så beskriver ds/en 12464-1 hvor mange lux skal der være på en arbejdsplads.

Og husk jo ældre vi bliver, desto mere lys har vi brug for.

Lumenskalaen fra EU giver et godt indblik i, hvor kraftigt lys set i forhold til en gammeldags glødepære der gemmer sig bag de forskellige lumenværdier.

Giv os et ring, eller send en mail, så guider vi dig til hvor mange lumen du har brug for.

Søg i produkter og viden om lys